Skip to main content

Tầm nhìn

Tầm nhìn của Kế hoạch tổng thể SR 167 là gì?

Kế hoạch tổng thể SR 167 sẽ xác định các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những ai di chuyển trên SR 167 để đi làm, đi học, hoặc thực hiện các hoạt động khác, và hỗ trợ vận tải hàng hóa, thúc đẩy sức sống kinh tế. Việc đi lại dọc theo hành lang tuyến SR 167 sẽ an toàn, kết nối cao, linh hoạt và đáng tin cậy. Kế hoạch tổng thể SR 167 sẽ nỗ lực đưa ra các giải pháp thiết thực để:

  • ưu tiên nhu cầu của các cộng đồng dễ tổn thương và chịu nhiều gánh nặng,
  • giảm rào cản vật lý của hệ thống giao thông hiện tại,
  • hỗ trợ Chiến lược tăng trưởng khu vực của Hội đồng khu vực Puget Sound (PSRC),
  • tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển công cộng và hình thức di chuyển dùng thể lực,
  • hỗ trợ tăng trưởng dự kiến và thay đổi mục đích sử dụng đất,
  • thích ứng với hoạt động vận chuyển hàng hóa, và
  • giảm khí thải nhà kính.

Làm sao WSDOT biết khi nào đạt được tầm nhìn của Kế hoạch tổng thể SR 167?

WSDOT sẽ biết khi nào chúng tôi đạt được tầm nhìn của Kế hoạch tổng thể, là khi các mục tiêu sau được thỏa mãn:

Công bằng: Cung cấp một loạt lựa chọn giao thông đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng dễ tổn thương và chịu nhiều gánh nặng dọc theo SR 167.

An toàn: Cải thiện các điều kiện an toàn hiện tại và tương lai.

Môi trường: Thực hiện các cải thiện nhằm giảm khí thải nhà kính và hạn chế tác động môi trường.

Đa phương thức: Chuyển đổi cách thức đi lại của người và hàng hóa nhằm hỗ trợ Chiến lược tăng trưởng khu vực. Tập trung vào các trung tâm tăng trưởng khu vực, trung tâm sản xuất và công nghiệp, và trung tâm cấp quận thông qua đầu tư đa phương thức và đa tổ chức. Giảm nhu cầu về phương tiện chuyên chở đơn lẻ và loại bỏ rào cản gây hạn chế kết nối nội bộ trên toàn hành lang tuyến, đối với tất cả phương thức.

Phương thức di chuyển & Sức sống kinh tế: Quản lý các phương thức di chuyển cấp độ địa phương, khu vực, tiểu bang và giữa các tiểu bang với nhau; tận dụng tiến bộ công nghệ; hỗ trợ sức sống kinh tế; và cân nhắc nhu cầu riêng của cả hành khách và phương thức vận chuyển, bao gồm vận chuyển hàng hóa, hình thức di chuyển dùng thể lực và phương tiện công cộng.Giải pháp thực tế & Trạng thái duy tu tốt: Xác định các chiến lược thiết thực, có thể triển khai và có thể được hỗ trợ ngân sách kèm tiến độ mang tính thực tế, đồng thời cân nhắc tầm quan trọng của việc duy trì “Trạng thái duy tu tốt” trong suốt vòng đời dự kiến của cơ sở hạ tầng. “Trạng thái duy tu tốt” là tình trạng của cơ sở hạ tầng tại lúc hoạt động tốt nhất.