Skip to main content

Nhóm đã nghiên cứu những gì?

Quá trình nghiên cứu như thế nào?

Nhóm dự án bắt đầu với một kịch bản cơ sở và bốn kịch bản theo chủ đề:

  • Kịch bản cơ sở: Hoàn thành các dự án đã có đủ ngân sách trong khu vực nghiên cứu
  • Transportation System Management and Operations (TSMO) (tạm dịch:Quản lý và điều hành hệ thống giao thông vận tải): quản lý giao thông với cơ sở hạ tầng hiện có; các dự án đa phương thức bổ sung
  • Khu vực trung tâm: Triển khai các kết nối quan trọng đến nhiều địa điểm và trung tâm trong vùng; kết nối đa phương thức đến khu vực trung tâm
  • Làn đường cao tốc có thu phí + Vận chuyển công cộng: Xây dựng làn đường cao tốc có thu phí SR 167 cùng với mở rộng vận chuyển công cộng; các dự án đa phương thức bổ sung
  • Khả năng chiến lược: Làm mới lại Kế hoạch tổng thể hành lang tuyến 2008, bao gồm khả năng phục vụ tổng quát với các dự án đa phương thức bổ sung

Nhóm đã sắp xếp hơn 200 dự án được xác định trong các giai đoạn trước đó vào nhiều kịch bản để kiểm tra kết quả và tiến độ đạt được mục tiêu của Kế hoạch tổng thể SR 167 theo các quyết định đầu tư khác nhau; hiểu rõ các loại dự án và hình thức kết hợp nào có thể chuyển đổi giao thông tại hành lang tuyến; và cung cấp thông tin nhằm tinh chỉnh nên các kịch bản nhỏ hơn để phân tích chi tiết hơn.

Song song với phân tích các kịch bản theo chủ đề, nhóm cũng thu thập phản hồi của cộng đồng thông qua các sự kiện như hội chợ và lễ hội, hội thảo cùng sáng tạo và diễn đàn trực tuyến đầu tiên của chúng tôi (tham khảo phần Tóm tắt hoạt động truyền thông và kết nối mùa hè). Phản hồi chính từ các hoạt động này bao gồm mở rộng khả năng phục vụ của SR 167, cải thiện kết nối tới I-5, I-405, SR 18, SR 512 và nhiều nút giao thông khác, mở rộng dịch vụ vận chuyển công cộng và hỗ trợ lập kế hoạch cho tương lai.

Chúng tôi cũng đã thu thập phản hồi từ Ủy ban cố vấn kỹ thuật, Ủy ban cố vấn chính sách và Ủy ban cố vấn về bình đẳng cho các kịch bản theo chủ đề. Nhóm dự án đã chuyển các kịch bản theo chủ đề sang ba kịch bản đa phương thức.

  • Kịch bản A: tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông công cộng trên diện rộng và tận dụng kết hợp cùng nhiều đối tác cơ quan giao thông và các kế hoạch của họ, cùng với làn thu phí cao tốc thứ hai và các cải tiến chiến lược cho các nút giao dọc theo SR 167.
  • Kịch bản B: tập trung đầu tư dọc theo SR 167, bao gồm cải thiện nhiều nút giao thông và làn thu phí cao tốc thứ hai để giúp giải quyết tình trạng ùn tắc, cải thiện khả năng tiếp cận các trung tâm khu vực và hỗ trợ dịch vụ xe buýt thường xuyên hơn dọc theo SR 167.
  • Kịch bản C: tập trung đầu tư cải thiện việc di chuyển của xe tải chở hàng hóa trên hành lang SR 167 từ SR 512 đến SR 18.

Dựa trên phân tích cho ba kịch bản đã hiệu chỉnh này cũng như phản hồi từ đối tác và thành viên cộng đồng, nay nhóm đã sẵn sàng trình bày đề xuất sơ thảo. Đề xuất bao gồm các dự án và chiến lược từ mỗi kịch bản để mang lại lợi ích cho tất cả cộng đồng dọc hành lang tuyến.

Kịch bảns

Nhóm Nghiên cứu Kế hoạch tổng thể SR 167 đã xem xét ba kịch bản hiệu chỉnh. Mỗi kịch bản đã được thử nghiệm qua nhiều sự kết hợp khác nhau của các dự án và chiến lược.

Cả ba kịch bản đều bao gồm một tập hợp các dự án và chiến lược cơ sở, là những cải tiến nền tảng dựa trên những gì chúng tôi lắng nghe từ cộng đồng. Các dự án này sẽ nằm trong khuyến nghị sau cùng.

Các dự án và chiến lược chung cho tất cả kịch bản

Kịch bản A: 5.0-5.5 tỷ USD

Kịch bản A gồm các khoản đầu tư quan trọng vào giao thông công cộng, hoàn thành cải thiện đường sá trên các trục đường song song và một lượng đáng kể các cải tiến về Quản lý và vận hành Hệ thống giao thông công cộng (TSMO). Kịch bản này cũng bao gồm dịch vụ Bus Rapid Transit trên SR 167, để có thể sử dụng đường dẫn tiếp cận trực tiếp vào các trung tâm vận chuyển công cộng tại Sumner, Auburn và Kent.

Kịch bản A Các dự án và chiến lược chung cho tất cả kịch bản

Kết quả chính: Kịch bản này đã đánh giá lợi ích và cân bằng giữa các khoản đầu tư lớn vào vận chuyển công cộng và các con đường địa phương. Kịch bản đã giúp nhóm hiểu được lợi ích của việc mở rộng khả năng tiếp cận phương tiện công cộng trên toàn khu vực nghiên cứu, kết nối các khu vực ưu tiên về tính công bằng (khu vực địa lý có mật độ dân số dễ tổn thương và chịu nhiều gánh nặng) và các điểm đến xác định bởi cộng đồng, chẳng hạn như các trung tâm văn hóa và mua sắm chính. Cuối cùng, kịch bản đã đánh giá lợi ích của việc đầu tư cao hơn vào kết nối đa phương thức, đặc biệt là ở các trung tâm tăng trưởng khu vực, trung tâm sản xuất công nghiệp và các khu vực ưu tiên về tính công bằng.

Kịch bản B: 5.5-6.0 tỷ USD

Kịch bản B thu hẹp quy mô đầu tư vào vận chuyển công cộng trong khu vực nghiên cứu và tạo thêm đầu tư trực tiếp vào SR 167. Kịch bản này tập trung vào các vấn đề do cộng đồng nêu ra về nút giao thông và ùn tắc giao thông. Một số dự án đáng chú ý thuộc kịch bản này bao gồm tái xây dựng các nút giao thông dọc theo hành lang tuyến. Việc tái xây dựng bổ sung sẽ thực hiện tại giao lộ SR 18/SR 167 để cải thiện nhiều chỗ giao cắt quá gần nhau và tình trạng giảm tốc dẫn đến các vấn đề về an toàn. Kịch bản B cũng sẽ tạo nhiều đường dẫn tiếp cận trực tiếp từ SR 167 đến các trung tâm vận chuyển công cộng, nhưng tập trung vào ba tuyến vận chuyển công cộng thường xuyên trực tiếp từ điểm này sang điểm khác, đối lập với cải thiện dành cho Bus Rapid Transit trên SR 167 như đề xuất trong Kịch bản A.

Kịch bản B Các dự án và chiến lược chung cho tất cả kịch bản

Kết quả chính: Kịch bản này đã đánh giá lợi ích và cân bằng giữa các khoản đầu tư lớn vào các nút giao thông trên SR 167 để tiếp cận các trung tâm tăng trưởng khu vực cũng như các trung tâm sản xuất và công nghiệp. Kịch bản giúp giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông và vận tải hàng hóa được xác định bởi cộng đồng và các cơ quan đối tác địa phương. Kịch bản cũng nghiêng về mạng lưới vận chuyển công cộng trực tiếp đến nhiều địa điểm trong vùng hơn là hệ thống xe buýt nhanh trên SR 167.

Kịch bản C: 4.5-5.0 tỷ USD

Kịch bản C tập trung vào vận chuyển hàng hóa với làn đường chỉ dành cho xe tải từ SR 18 đến phần mở rộng của SR 167 tại Puyallup. Cải tiến này trong Kịch bản C đã thay làn đường thu phí cao tốc thứ hai bằng làn đường dành cho xe tải, giúp tăng độ tin cậy về thời gian di chuyển của xe hàng. Kịch bản này bao gồm nhiều cải tiến tại các nút giao thông trên những trục đường huyết mạch và cao tốc chính như SR 18 và SR 410/SR 512.

Mga proyekto at diskarte na karaniwan sa lahat ng mga sitwasyon

Kết quả chính: Kịch bản này đã đánh giá lợi ích và cân bằng cho đề xuất làn đường vận chuyển hàng hóa chuyên biệt, từ SR 512 đến SR 18 để tiếp cận các khu vực sản xuất và công nghiệp của Auburn và Sumner.