Skip to main content

Kế hoạch tổng thể SR 167 – Kế hoạch tổng thể là gì?

Kế hoạch Tổng thể SR 167 – Nghiên cứu liên kết môi trường và quy hoạch là gì?

Khu vực Puget Sound ngày càng phát triển, thu hút lượng lớn dân số và việc làm. Sự tăng trưởng này làm tăng áp lực lên cơ sở hạ tầng và dịch vụ giao thông, dẫn đến gia tăng tắc nghẽn giao thông và nhu cầu tu bổ, duy trì. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người và hàng hóa, hệ thống vận tải đa phương thức là giải pháp hiệu quả cho cả hiện tại và tương lai.

Là một phần nỗ lực trong Kế hoạch tổng thể SR 167, WSDOT sẽ phân tích khu vực nghiên cứu, tìm hiểu các kế hoạch trong khu vực nghiên cứu, lắng nghe cộng đồng và đối tác để xác định nhu cầu, chiến lược và giải pháp cho vận tải đa phương thức dọc hành lang tuyến SR 167. Đối tác của Kế hoạch tổng thể SR 167 bao gồm các bộ lạc, quận, thành phố, cảng, doanh nghiệp, các tổ chức quy hoạch khu vực và các cơ quan vận chuyển (King County Metro, Pierce Transit, và Sound Transit).

Bản đồ thể hiện khu vực nghiên cứu Kế hoạch tổng thể SR 167.

Kế hoạch tổng thể là gì?

Kế hoạch tổng thể cân nhắc việc sử dụng đất, gia tăng dân số và việc làm trong tương lai. Kế hoạch tổng thể SR 167 mang tính đa phương thức và đa tổ chức. Đa tổ chức nghĩa là các cơ quan vận chuyển công cộng, các thành phố và quận cùng chịu trách nhiệm thực hiện các giải pháp giao thông vận tải. Đa phương thức nghĩa là xem xét tất cả các lựa chọn di chuyển cho người và hàng hóa, bao gồm lái xe, đi bộ, đi xe đạp hoặc phương tiện công cộng. Xe tải, xe hàng, tàu hỏa và xe đạp chở hàng là những ví dụ về phương thức vận chuyển hàng hóa. Kế hoạch tổng thể SR 167 đưa ra một loạt các chiến lược đầu tư – bao gồm các dự án có thể được thực hiện nhanh chóng và mang lại lợi ích tức thì, cũng như các dự án cơ sở hạ tầng tốn kém hơn, khó xây dựng hơn và mất nhiều thời gian hơn.

Nghiên cứu liên kết môi trường và quy hoạch là gì?

Liên kết môi trường và quy hoạch (PEL) giúp các nhà ra quyết định về giao thông vận tải sớm xem xét các tác động môi trường, cộng đồng và các tác động khác đến khu vực trong quá trình lập kế hoạch giao thông vận tải. Thông tin, phân tích và các sản phẩm được phát triển trong giai đoạn lập kế hoạch là tài liệu cho quá trình đánh giá môi trường.