Skip to main content

SR 167 Master Plan – Ang mga pananaw at layunin

Ano ang Vision for the SR 167 Master Plan?

Tutuklasin ng SR 167 Master Plan ang mga solution para sa pagbiyahe ng mga tao sa SR 167 na papunta sa trabaho, paaralan, at iba pang importante at hindi gaanong importante na lakad, at mga bagay na sumusuporta sa pag sigla ng ekonomiya. Ang pagbiyahe sa SR 167 ay ligtas, konektado, matibay, at maaasahan. Ang SR 167 ay sisikapin ang mga praktikal na solusyon upang:

 • unahin ang mga komunidad na matindi ang mga pangangailangan,
 • bawasan ang pisikal na mga hadlang sa kasalukuyang sistema ng transportasyon,
 • suportahan ang Puget Sound Regional Council (PSRC) Regional Growth Strategy,
 • mapadali ang transit at aktibong transportasyon,
 • suportahan ang inaasahang pag unlad at ibang paggamit ng lupa,
 • mapaunlakan ang biyahe ng freight, at
 • bawasan ang greenhouse gas emission.

Paano malalaman ng WSDOT kung nakamit na ang pangitain ng SR 167 Master Plan?

Malalaman ng WSDOT na nakamit na ang pangitain ng Master Plan kung nakamptan na ang mga sumusunod na layunin:

 • Katarungan: Magbigay ng iba’t ibang uri ng transportasyon base sa pangangailangan ng komunidad na malapit sa SR 167.
 • Kaligtasan: Pagbutihin ang umiiral na kondisyon ng kaligtasan at ang kinabukasan ng kondisyon ng kaligtasan.
 • Kapaligiran: Magbigay upang mapabuti ang pagbawas ng greenhouse gas emission at limitasyon sa epekto ng kapaligiran.
 • Iba’t ibang klase ng paglalakbay (multimodal): Baguhin ang paraan ng pagbiyahe ng mga tao at bagay upang suportahan ang Regional Growth Strategy. Pagtuunan ng pansin ang Regional Growth Centers, Manufacturing and Industrial Centers, at Countywide Centers sa pamamagitan ng puhunan sa iba’t ibang klase ng paglalakbay at iba’t ibang klase ng ahensya. Bawasan ang pangangailangan ng pagmamaneho ng sasakyan ng magisa at alisin ang mga sagabal sa lahat ng mode ng paglalakbay na nagbibigay ng lokal na koneksyon sa koridor.
 • Pag sigla ng paglalakbay at ekonomiya: Pangasiwaan ang ang paglalakbay sa lokal, rehiyonal, estado, at sa pagitan ng dalawang estado; pagtuunan ng pansin ang bagong teknolohiya; suportahan ang pag unlad ng ekonomiya; at pag isipan ang lahat ng pangangailangan ng mga taong naglalakbay at klase ng paglalakbay, kabilang ang freight, aktibong transportasyon, at pampublikong transit.
 • Praktikal na Solusyon at Estado ng Mahusay na Pagayos: Tuklasin ang mga estratehiya na praktikal, maaaring gawin, at ma pondohan sa tamang panahon habang kinokonsidera ang importansya ng pagpapanatili ng Estado ng Mahusay na Pag Aayos sa kabuuang buhay ng pasilidad. Ang Estado ng Mahusay na Pagayos as tumutukoy sa kondisyon ng pasilidad kung saan ito ay gumagana ng mainam.
Ang mapa na ito ay pinapakita ang lugar ng pag aaral ng SR 167 Plan.