Skip to main content

SR 167 Master Plan – Ano ang mga hakbang sa pagpaplano?

Ano ang mga hakbang ng pagpaplano?

Ang pakikipag ugnayan sa komunidad at mga kasosyo ay magaganap sa buong proseso ng pagpaplano. Sa summer ng 2022, ang WSDOT ay magsasagawa ng ilang workshops kasama ang mga miyembro ng komunidad upang pag usapan at talakayin ang solusyon at estratehiya sa iba’t ibang klase ng transportasyon.

Nais ng WSDOT na makita kayo sa iba’t ibang pista sa inyong komunidad. Bisitahin ang website ng WSDOT SR 167 Master Plan para sa listahan kung saan kami bibisita at magbibigay ng impormasyon.

Gagawa ang WSDOT ng isa pang online open house sa Fall ng 2022. Ang online open house na ito ay upang pag usapan ang narinig ng WSDOT galing sa komunidad.