Skip to main content

Qorshaha Guud ee Jidka SR 167 – Waa maxay talaabooyinka qorshaynta?

Waa maxay tilaabooyinka qorsheeynta?

La shaqaynta bulshada iyo hawl wadaageyaasha ayaa dhici doona inta lagu jiro habka qorshaynta. Xagaaga 2022, WSDOT waxay martigelin doontaa dhawr aqoon isweydaarsiyo xubno ka tirsan bulshada si ay uga wada hadlaan oo ay dib ugu eegaan xalka iyo istaraatijiyadda gaadiidka kala duwan.

WSDOT waxaa kale oo ay rajaynaysaa in ay kugu aragto kulamo iyo xaflado kala duwan oo ay bulshadaada leedahay xagaagan. Fadlan booqo websaytka Qorshaha Guud ee WSDOT SR 167 si aad u hesho liiska halka aanu booqanayno xagaagan macluumaad-na ku wadaagi doono.

WSDOT waxay qaban doontaa kulan furan oo khadka intarneetka ah dayrta 2022. Kulanka dayrta ee khadka intarneetka ee furan wuxuu bidhaamin doonaa waxyaabaha WSDOT ay ka maqashay bulshada.