Skip to main content

Nghiên Cứu Đường Hành Lang SR 900 – Martin Luther King Jr. Way South – Các bước tiếp theo và khảo sát

Cái gì tiếp theo?

Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu của công việc quy hoạch này và ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp định hình các ý tưởng và chiến lược mà chúng tôi sẽ phân tích sau, vào mùa đông này.

Hình đồ họa thể hiện tiến độ nghiên cứu đường hành lang.
Lịch trình Nghiên cứu Hành lang SR 900

Từ mùa hè đến mùa thu năm 2020, chúng tôi sẽ thu hút sự tham gia của các bên liên quan và các cộng đồng lân cận, tập hợp ý kiến đóng góp thông qua sự kiện tiếp xúc công khai và khảo sát trực tuyến, thu thập và phân tích dữ liệu khảo sát cũng như bắt đầu phân tích mức độ an toàn và lưu lượng giao thông, tiến hành rà soát các đặc điểm về môi trường.

Từ mùa thu đến mùa đông năm 2021, chúng tôi sẽ phát triển các ý tưởng dựa trên nội dung đóng góp của cộng đồng và phân tích dữ liệu, chia sẻ ý tưởng với cộng đồng và thu thập các ý kiến đóng góp khác cũng như bắt đầu xây dựng báo cáo dự thảo.

Mùa hè năm 2021, chúng tôi sẽ tổng hợp các kết quả tìm hiểu được trong bản báo cáo cuối cùng và đăng tải trên trang mạng của nghiên cứu.


Ý kiến đóng góp của quý vị rất quan trọng!

Chúng tôi rất mong hiểu được trải nghiệm di chuyển của quý vị dọc theo SR 900. Vui lòng dành ít phút để hoàn thành khảo sát này nhằm chia sẻ những mối quan ngại và ưu tiên của quý vị về đường hành lang. Khảo sát sẽ đóng vào Ngày 13 tháng 11 năm 2020.