Skip to main content

Nghiên Cứu Đường Hành Lang SR 900 – Martin Luther King Jr. Way South – Bản đồ đường hành lang

Những hình ảnh này thể hiện các phần đường hành lang SR 900 đang được nghiên cứu.

57th Avenue South đến 60th Avenue South

Từ 57th Avenue South đến 60th Avenue South

Hình ảnh này thể hiện quang cảnh SR 900 từ trên cao, đoạn từ 57th Avenue South đến ngay phía Đông của 60th Avenue South. SR 900 có hai làn đường ở cả hai chiều và một vỉa hè ở phần đường phía Bắc của xa lộ.

Giao Lộ với South 129th Street

Giao Lộ với South 129th Street

Hình ảnh từ trên cao này của SR 900 thể hiện giao lộ với 129th Street và ở đây có một hệ thống tín hiệu. Ở cả hai chiều, SR 900 đều có hai làn đường đi thẳng, một làn rẽ trái và một làn rẽ chếch phải. Trên xa lộ có các lối đi bộ qua đường theo ba hướng, vỉa hè và hai bến xe buýt.

South 129th Street đến South 133rd Street

South 129th Street đến South 133rd Street

Hình ảnh nhìn từ trên cao này cho thấy đoạn đường giới hạn tốc độ 50 MPH (khoảng 80 km/h) của SR 900, phía Đông South 129th Street đến South 133rd Street. Đoạn đường này có hai làn đường ở cả hai chiều và không có vỉa hè ở cả hai bên đường.

South 133rd Street đến South 135th Street

South 133rd Street đến South 135th Street

Hình ảnh này cho thấy SR 900, đoạn từ South 133rd Street đến South 135th Street. Tại giao lộ cắt 68th Avenue South có một hệ thống đèn tín hiệu giao thông và hai lối đi bộ qua đường. Ở chiều hướng về phía Đông, SR 900 có hai làn đường đi thẳng và một làn rẽ phải. Ở chiều hướng về phía Tây, SR 900 có hai làn đường đi thẳng và một làn rẽ trái. Còn có một làn rẽ phải để đi vào khu Creston Point Apartments cùng với một làn trung chuyển. Có vỉa hè ở bên đường phía Nam, đoạn từ 68th Avenue South đến đoạn vừa quá bến xe buýt.


Nhấp vào nút “Next” (Tiếp theo) để xem hiện trạng.