Skip to main content

Dự án cao tốc SR 509, từ I-5 đến đường 24th Avenue S. – Tiếng Việt – Góp ý và tham gia khảo sát

Hãy giữ liên lạc với chúng tôi suốt quá trình thi công!

Cảm ơn Quý vị đã ghé vào diễn đàn trực tuyến dự án hoàn thành SR 509! Vui lòng góp ý về dự án tại đây và dành vài phút hoàn tất bài khảo sát ngắn của chúng tôi.

Quý vị có biết việc thi công trên SR 509 sẽ bắt đầu vào năm 2022?

Nếu có, Quý vị biết từ đâu? (có thể chọn nhiều hơn một)

Quý vị muốn nhận thông tin gì suốt quá trình thi công? (có thể chọn nhiều hơn một)

Quý vị muốn nhận thông tin bằng hình thức nào? (có thể chọn nhiều hơn một)

Quý vị muốn nhận thông tin với mức độ thường xuyên như thế nào? (vui lòng chọn một)

Quý vị có thắc mắc hay ý kiến gì về việc thi công?

Các câu hỏi nhân khẩu học sau đây giúp chúng tôi bảo đảm đang lắng nghe từ nhiều nhóm cộng đồng khác nhau và không bắt buộc trả lời. Câu trả lời của Quý vị sẽ được bảo mật và tổng hợp với các đáp viên khác.

Giới tính của Quý vị?

Độ tuổi của Quý vị?

Quý khách tự nhận mình là?

Thu nhập trước thuế toàn hộ gia đình của Quý vị trong năm 2020?

Ngôn ngữ được nói tại nhà của Quý vị? (có thể chọn nhiều hơn một)

+ 2 = 5