Skip to main content

SR 509, I-5 ilaa wadada 24th Ave S – mashruuca wadada dagdagaa heerkiisa koowaad b(stage 1b) – Faalooyin

Naga caawi in aan kula socodsiino warbinada inta dhismuhu socdo!

Waad ku mahadsan tahay booqashadaada warbixinta kujirto bogeena interrnetka ee Mashruuca Dhamaystirka SR 509! Fadlan ku dhiibo waxii figrad ah oo aad ka qabto mashruuca halkan.

Suaalaha soo socda ayaa naga caawin doona inaan wax kamaqalo dadyow kala duwan. Dhamaan suaalaha waa ikhtiyaar. Jawaabahaadu waa kuwo qarsoon waxaana meel ladhigi kuwa ay iskumidka noqdaan.

Seed isku taqaanaa?

Imisa jir ayaad tahay?

Sidee lagu aqoonsan karaa? (fadlan dooro dhammaan kuwa ku khuseeya)

Waa maxay wadarta dakhliga qoyskaaga 2021, cashuurta ka hor?

Luqadee ayaad ku hadashaa guriga? (fadlan door dhammaan kuwa khuseeya)

+ 2 = 5