Skip to main content

Waa maxay Qorshaha Siyaasadu?

Hadafka WSDOT ee Barnaamijka Safety Rest Area (Badqabka Goobta Nasashada) waa in lasiiyo badqabka socdaalka dadwaynaha, doorasho joogto ah inta ka hadhay ee lagu gudo jiro wadada safarka. Si loo sii wado la kulanka hadafka in muddo ah, WSDOT waxa ay fulinaysaa dadaal qorshayn istiraatijiyadeed si ay u go’aamiso haddii adeegyada iyo hantidu ay wali buuxinayaan baahiyaha dhammaan isticmaaleyaasha, iyo si loo go’aamiyo isbeddellada loo baahan yahay mustaqbalka. Qorshaha Safety Rest Area (Badqabka Goobta Nasashada) ama caawinta go’aanada taageeraya hawlaha maanta iyo asaaska hadafka barnaamijka mustaqbalka.

Safety Rest Area Strategic Plan (Qorshaha Badqabka Goobta Nasashada) waxa markii u dambaysay la cusboonaysiiyay 14 sano kaho, sanadkii 2008. Tan iyo cusboonaysiintii ugu dambeysay, baahiyaha isticmaaleyaasha goobta nasashada ayaa horumaray sababtoo ah isbeddelka tignoolajiyada, bulshada, caafimaadka, deegaanka, iyo arrimaha dhaqaalaha, oo ay ku jiraan caddaaladda deegaanka iyo sinnaanta bulshada.

Safety Rest Area Strategic Plan (Qorshaha Badqabka Goobta Nasashada) wuxuu noqon doonaa:

  • Aqoonso talooyinka mudada gaaban iyo kuwa fog ee lagu taageerayo tabashooyinka Safety Rest Area (Badqabka Goobta Nasashada) sida badbaadada, safety, rest area (xaaladda goobta nasashada,) maalgelinta, baarkinka baabuurta, hawlgallada, iyo baahiyaha socdaalka.
  • Qiimee Barnaamijka Safety Rest Area (Badqabka Goobta Nasashada)oo ay ku jiraan hantida, ujeedada, iyo maalgelinta, ogaanshaha meelaha diiradda la saarayo, iyo tixgelinta isbeddel kasta oo lagu sameeyo hawlgallada si loo hubiyo sii waaritaanka barnaamijka guud. Marka la eego maalgelinta xaddidan, waxaa muhiim ah in lacagaha la hayo lagu maalgeliyo sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
  • Falanqaynta dhukumeentiga, go’aamada iyo maalgashiga la soo jeediyay ee loo baahan yahay si loo sii wado oo loo siiyo dadweynaha safarka leh badbaado,
    iyo joogtaynta nasasho inta lagu jiro safarrada waddooyinka.