Skip to main content

CACC ኢንተርኔት ክፍቲ ገዛ

እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም!

English  |  Español  |  አማርኛ  |  عربي  |  简体中文  |  中國傳統的  |  Français  |  日本  |  한국인  |  Pусский  |  Af Soomaali  |  Tagalog  |  ไทย  |  ትግርኛ  |  Tiếng Việt

ዞባ ፑጌት ድምፂ እናዓበየ እንትኸይድ ናይ ስነ-በረራ(aviation) (ናይ ኣየር ጉዕዞ) ጠለብ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተገበረ ትንቢት ኣብ 2050 እቲ ጠለብ ብዕጽፊ ከም ዝውስኽ እዩ ዝሕብር። እዚ ማለት ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ስያትል-ታኮማ(Seattle-Tacoma) ብመደብ ዝግበር ምስፍሕፋሕ እውን ከይተረፈ ከምኡውን ዓቕሚ ፔይን ፊልድ እተዓበየ’ውን ኣብ ዓመት ብገምጋም 27 ሚልዮን ዘይመጠጣን ሰለዳ ተጉዓዝቲ ክህሉ እዩ።

ብተመሳሳሊ ኣብ 2050 ናይ ጽዕነት ጠለብ ብልዕሊ ዕጽፊ ክዓቢ ትጽቢት ይግበረሉ፣ ናይ ብሕቲን ናይ መዘናግዒን በረራታት፣ ናይ መጓዓዝያ በረራታት፣ ከምኡውን ህጹጽ ናይ ሕክምናን ሓውን ኣገልግሎታት ዘጠቓልል ሓፈሻዊ በረራ እውን ኣብ ምሉእ እቲ ግዝኣት ክዓቢ ትጽቢት ይግበረሉ።

ሓንጋጊ ሕጊ መንግስቲ ዋሽንግተን (Washington State Legislature) (Commercial Aviation Coordinating Commission, CACC) ዝፈጠረሉ ሓዱሽ ናይ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝተመረፀሉ ቦታ ብ ፌቡራሪ 15 2023 ንምካር እዩ። ብዛዕባ CACC ከምኡውን ክፍሊቱን ኣብ ድሕረ ገፅና ዝያዳ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ.

CACC ስርዓት ኣቀራርባ ከም ዘድሊ ይግንዘብ ከምኡውን ኣብ ኣከባብያዊ ሓለዋ እውን ዝያዳ ቘላሕታ ይገብረሉ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ኣትኵሮ ዝሰፍሐ ስልቲ ዝሓቘፈ እዩ፦

 • Addresses the three different capacity gaps – passenger aviation, air cargo, and general aviation – with solutions that fit their unique needs
 • Incorporates recommendations to reduce environmental impacts
 • Includes statewide planning to help provide capacity solutions
 • Ensures no community is disproportionately impacted
 • ነቲ ሰለስተ እተፈላለየ ዓቕሚ ዘለዎ ክፍተታት፦ ማለት ንተጓዓዝቲ ኣቭየሽን፣ ጽዕነት ኣየርን ሓፈሻዊ ኣቭየሽንን ምስቲ ፍሉይ ድሌታቶም ዝሰማማዕ መፍትሒ የናድየሉ እዩ
 • ከባብያዊ ጽልዋታት ንምንካይ ዝሕግዙ እማመታት ይሓውስ
 • መፍትሒታት ንምቕማጥ ብሃገር ደረጃ ውጥን ምውጻእ የጠቓልል
 • ዝኾነ ማሕበረሰብ ዘይተመጣጠነ ተፅዕኖ ከየጋጥም የረጋግፅ
Aviones comerciales despegando y aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma
ክብሪ: AP Photo / Elaine Thompson

ኣብዚ ዓመት መጀመርታ ኣብ ኪንግ (King)፣ ኪትሳፕ (Kitsab)፣ ሊዊስ (Lewis)፣ ሜሰን (Mason)፣ ፒርስ (Pierce)፣ ስካጊት (Skagit)፣ ስኖሆምሽ (Snohomish)ን ተርስት (Thurston)ን ዓዲታት ዝነብሩ ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ብዛዕባ እቲ ምስ ኣቭየሽን ዝተታሓሓዘ ቀዳምነት ዝወሃቦ ነገራትን እቲ ኮምሽንን WSDOT (Washington State Department of Transportation)ን ከመይ ነቲ ጠለብ ክፈትሕዎ ከምዝግባእን ሰሚዕናዮም ነይርና።

ኣብ ዋሽንግተን ናይ ተጓዓዚ ድሌት፣ ጽእነት ኣየርን ንሓፈሻዊ ኣቭየሽንን ዘድሊ ብዝሓሸ መንገዲ ድሌት ንምምላእ CACC ኣብቲ እነጽንዖ ዘለና መገዲ ህዝባዊ ርእይቶ ክረክብ ይደሊ እዩ ናብቲ ሓሳብ መውሀቢ ገፅ ብቐጥታ ንምሓላፍ ኣብዚ ይጠውቑ

ፕሮጄክት ሰሌዳ ግዜ

 • CACC ጁላይ 28, 2019 ተመስሪቱ
 • ፀብፃብ ምዕራፍ I – ዲሴምበር 2020ቀሪቡ
 • ሽዱሽተ (6) ዝርዝር መማረፅታት ኣቕርብ – ፌቡራሪ 15, 2022
 • ዝተፃረየ ክልተ (2) ዝርዝር መማረፅታት ኣቕርብ – 15 ጥቅምቲ 2022
 • ናይ መወዳእታ ኣማራጺ እማመ ናብ ሓንጋጊ ሕጊ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣቕርብ – ፌቡራሪ 15, 2023

እቲ CACC ዘቕረቦ እማመታት ምኽሪ ጥራይ ከም ዝዀነ ኣስተብህል። እቲ ሕጊ ድሕሪ ምምርማር ዝርዝራዊ ናይ ፋይናንስን ኣከባብያዊን ትንታነ ምግባር ከድሊ እዩ፤ ከምኡውን ነዚ እማመታት ንምትግባር ድማ ምንጭታት ምወላን ምሕደራ መዓርፎ ነፈርትን ክፍለጥ ከድሊ እዩ።