Skip to main content

Online na open house ng CACC – Kasalukuyang pag-aaral

Naniniwala ang CACC na walang iisang solusyon na makakalutas sa mga pangangailangan sa kapasidad sa himpapawid ng Washington. Kinikilala naming:

  • Patas dapat ang (mga) solusyon para sa mga komunidad sa Washington
  • Posibleng makinabang ang mga solusyon mula sa pabagu-bagong teknolohiya
  • Hindi namin ganap na nauunawaan ang mga pangmatagalang epekto ng pandemya ng COVID-19 sa pagtatrabaho at pamumuhay ng mga tao
  • Mag-iisip kami ng mga solusyong makaka-minimize o makakapag-alis sa mga negatibong epekto sa kapaligiran
  • Mahalaga ang transportasyon sa himpapawid sa ating ekonomiya

Anim na na-shortlist na site

Noong Enero 2021, naglabas ang CACC ng paunang listahan ng anim na site ng paliparan na may posibilidad na makatugon sa ilan sa demand para sa pampasaherong serbisyo, air cargo, o general aviation.

Arlington Municipal Airport

Ang Arlington Municipal Airport ay isang paliparan para sa general aviation na nasa northern Snohomish County na pinagseserbisyuhan ng iisang 5,332-foot by 100-foot na runway.

Credit: City of Arlington

Paano ito makakatugon sa demand

Makakatulong ang Arlington Municipal Airport na matugunan ang demand para sa general aviation. Maraming development sa magkabilang dulo ng kasalukuyang runway, kaya malamang ay hindi mapalawak ang runway sa mahigit sa 6,500 talampakan. Hindi sapat ang habang iyon para suportahan ang malalaking pampasahero o pang-air cargo na eroplano.

Ang sponsor ng paliparan, ang Lungsod ng Arlington, ay nakatuon sa serbisyo sa general aviation.

Bremerton National Airport

Ang Bremerton National ay ang pinakamalaking paliparan sa Kitsap peninsula at nagbibigay ng serbisyo sa general aviation. Mayroon itong 6,000-foot ng 150-foot runway.

Credit: Port of Bremerton

Ang Bremerton National Airport ay makakapagbigay ng karagdagang kapasidad sa storage ng aircraft para sa general aviation at makakapagpalawak sa suporta sa pangnegosyong aviation. Nagpahiwatig ang mga miyembro ng komisyon ng interes sa pagbibigay ng kapasidad ng air cargo sa Bremerton, pero hindi ganoon ang pananaw ng mga partner sa industriya {/t1}{t2}sa kasalukuyan dahil sa layo ng paliparan sa matataong sentro ng populasyon. Ang Tacoma, ang pinakamalapit na sentro ng populasyon, ay may layong 32 milya at humigit-kumulang 45 minuto ang biyahe papunta rito.

Ed Carlson Memorial Field (South Lewis County Airport)

Ang Ed Carlson Memorial Field sa Toledo ay nagbibigay ng serbisyo sa general aviation sa iisang 4,479-foot by 150-foot na runway.

Credit: Jared Wenzelburger/The Chronicle

Gaya ng Bremerton National, dahil sa layo ng Ed Carlson Memorial Field sa mga sentro ng populasyon, malamang ay hindi nito suportahan ang pang-air cargo o pampasaherong serbisyo. Ang Toledo ay may layong 47 milya sa pinakamalapit na sentro ng populasyon, ang Olympia, at halos nasa gitna ng Sea-Tac at Portland airport. Mapapalawak ng paliparan ang kapasidad sa storage ng aircraft para sa general aviation. Puwede itong magserbisyo sa limitadong bilang ng mga piloto para sa general aviation dahil sa layo ng paliparan mula sa mga sentro ng populasyon. {/i1}{i2}Ang sponsor ng paliparan, ang Lewis County, ay nakatuon sa mga serbisyo sa general aviation.

Paine Field (Snohomish County Airport)

Nagbibigay ang Paine Field ng pampasaherong serbisyo at serbisyo sa general aviation mula sa iisang 9,010-foot by 150-foot na runway. Nagsimulang mag-alok ang Paine Field ng pampasaherong serbisyo noong Marso 2019, kumonekta ito sa mga patutunguhan sa Washington, Oregon, Idaho, California, Nevada, Arizona, at Colorado.
Kasalukuyang ina-update ng Paine Field ang master plan nito – puwede kang matuto pa tungkol sa prosesong iyon sa website ng master plan ng paliparan.

Credit: KOMO Photo

May posibilidad ang Paine Field na sumuporta ng air cargo at karagdagang serbisyo sa mga pasahero. Ang Paine Field ay kasalukuyang nalilimitahan ng mga limitasyon ng imprastruktura sa bilang ng mga pasahero bawat araw. Isinaad ng mga partner sa industriya ng air cargo na may posibilidad na magamit ang Paine Field para sa serbisyo sa air cargo, at nagpabatid ang FedEx ng mga intensyon nitong magsimula ng mga operasyon doon. Dahil mayroon nang mga serbisyo sa mga pasahero, malaking posibilidad na sumuporta ang mga airline ng karagdagang serbisyo at nauugnay na cargo na isinasakay sa ibaba ng pampasaherong aircraft.

Sanderson Field Airport (Shelton)

Ang Sanderson Field ay nasa Mason County at nagseserbisyo sa general aviation sa isang 5,005-foot by 100-foot na runway.

Credit: Sanderson Field

Maliit lang ang posibilidad na sumuporta ang Sanderson Field Airport ng serbisyo sa mga pasahero o air cargo dahil sa layo nito sa mga sentro ng populasyon. Ang Shelton ay 25 milya mula sa Olympia, ang pinakamalapit na sentro ng populasyon. Puwedeng sumuporta ang paliparan ng karagdagang storage ng aircraft para sa general aviation. Ang Port of Shelton ay nagmamay-ari ng sapat na lupa para sa pag-develop ng malaking storage ng aircraft para sa general aviation. Puwede itong magserbisyo sa limitadong bilang ng mga piloto para sa general aviation dahil sa layo ng paliparan para sa mga sentro ng populasyon.

Tacoma Narrows Airport (Gig Harbor)

Ang Tacoma Narrows Airport, na nasa Pierce County, apat na milya sa kaliwa ng Tacoma, ay nagseserbisyo sa general aviation mula sa isang 5,002-foot by 100-foot na runway. Kasalukuyang gumagawa ang Pierce County ng mga pagpapahusay sa paliparan, gaya ng nakabalangkas sa master plan nito noong 2015.

Credit: Pierce County

Maliit lang ang posibilidad na sumuporta ang Tacoma Narrows ng serbisyo sa air cargo dahil sa haba ng runway nito. Ang Tacoma Narrows ay siyam na milya mula sa Tacoma at I-5, but requires crossing the Narrows Bridge for many airport users. Maraming residensyal na development sa paliparan na lilimita sa pagpapalawak. Ang kasalukuyang haba ng runway ng paliparan na mahigit 5,000 talampakan lang ay masyadong maikli para sa malalaking pampasahero at pang-air cargo na eroplano, pero ito ang mainam na haba para sa pangnegosyong aviation. Puwedeng i-absorb ng paliparan ang ilang aircraft para sa general aviation mula sa ibang paliparan. Nakatuon ang sponsor ng paliparan, ang Pierce County, sa serbisyo sa general aviation.