Skip to main content

Online na open house ng CACC – Background

Napagtanto naming naghatid ang pandemya ng matitinding epekto sa pagbiyahe sa himpapawid. Ayon sa nakaraang data at pagmomodelo, pansamantala lang ang pagbaba ng demand sa pagbiyahe ng mga pasahero sa himpapawid, at patuloy na tataas ang demand sa paglipas ng panahon. Batay sa kasalukuyang demand at pagmomodelo, mahihigitan ng demand para sa mga pampasaherong flight at air cargo ang kapasidad sa hinaharap.

Aviones comerciales despegando en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma
Credit: Port of Seattle

Ano sa palagay mo?

Kung kailangan mong pumili sa mga sumusunod na opsyon, alin ang pipiliin mo?

Ang Commercial Aviation Coordinating Commission (CACC) ay may mga pinagtibay na prinsipyong gagabay sa kanilang mga rekomendasyon sa Lehislatura. Pakisaad kung gaano kahalaga ang mga prinsipyong ito para sa iyo.

  • Kapaki-pakinabang dapat ang mga rekomendasyon sa nakakarami sa komunidad.
  • Posible dapat, sa pagsasaalang-alang ng ekonomiya, ang mga rekomendasyon.
  • Posible dapat, sa pagsasaalang-alang ng kapaligiran, ang mga rekomendasyon.
  • Hindi dapat makaapekto ang mga rekomendasyon sa mga dati nang disenfranchised na komunidad sa hindi patas na paraan.
+ 2 = 5